SG arquitectes

                TORNar a aRQUITECTES
1974 neix a Girona

1992 inicia estudis a l'escola tèc. sup. d'arquitectura del vallès

1997-1998 compagina estudis amb treball al despatx Artur Fuster mos

1998-1999 compagina estudis amb treball al despatx Lluís-x. Comerón

1999-2005 col·laboració professional al despatx pb2 projecte

2001 títol d'arquitecta i membre del col·legi oficial d'arquitectes

2003 crea S+G arquitectes conjuntament amb òscar sardeny
Òscar Sardeny i Eva Garví, Arquitectes. T-F 93.715.62.95 Rambla 36 1r 1a 08201 Sabadell sg@sg-arquitectes.com