Òscar Sardeny Cantarero, arquitecte, propietari del domini www.sg-arquitectes.com (en endavant "el Titular") insta aquell que visiti aquest lloc web (en endavant "l'Usuari") a que llegeixi els aspectes legals que a continuació s'exposen.
El fet de navegar per aquest lloc web implica el seu coneixement i acceptació per part de l'Usuari. El domicili social del Titular és c. Rambla 36 1r 1a de Sabadell, amb contacte mitjançant el telèfon 93.715.62.95 i el correu electrònic sg@sg-arquitectes.com.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei 34/2002 de l'11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intelectual, el titular informa l'Usuari dels següents aspectes legals:

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els textos, imatges, i la resta de continguts d’aquest web són propietat del Titular, o bé de tercers que han donat llicència o han autoritzat aquest per fer-ne ús. Tots els logotips, imatges, plànols i dissenys que apareixen en aquest web formen part dels drets de propietat intel•lectual del Titular, de manera que en queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa a aquest. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web sense el consentiment previ i exprés del Titular, llevat que s’indiqui el contrari o que es tracti d’un ús personal i no vulneri els drets reconeguts a aquest per la legislació vigent.
CONDICIONS D'ÚS
Tot usuari que accedeixi a aquest lloc web es compromet a fer-ho conforme a la llei, la moral i l'ordre públics, en quant a l'accés i la navegació.
El Titular no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus, que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, la transmissió de virus, programes malèvols o lesius en els continguts, tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per tal d'evitar-ho.

SG arquitectes
                inici
Òscar Sardeny i Eva Garví, Arquitectes. T-F 93.715.62.95 Rambla 36 1r 1a 08201 Sabadell sg@sg-arquitectes.com